0

Regulamin

REGULAMIN

Operatorem niniejszego sklepu internetowego jest firma "Końskie Zdrowie", ul. Jaracza 13, 44-109 Gliwice. NIP: 631-208-90-42, REGON: 240673061.

Zamówienie
Zamówienia można składać drogą internetową na stronie horsepower.pl przez 24h 7 dni w tygodniu, jak również przez e-mail lub telefonicznie w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, jeżeli nie zostały podane wszystkie dane potrzebne do jego realizacji lub podane dane budzą wątpliwości, co do autentyczności.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia,
  • w przypadku zamówień płatnych poprzez system ratalny lub system płatności online – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu,
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu należności na konto sklepu.

Produkty
Wszystkie produkty oferowane w sklepie Końskie Zdrowie są nowe, oryginalne, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

Dostawa
Paczka dostarczana jest zazwyczaj na drugi dzień od momentu złożenia i zaakceptowania zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się na magazynie, wydłuża się termin realizacji od kilku do kilkunastu dni roboczych. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia Klient jest informowany o jego stanie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Kwota przy przesyłkach Pocztą Polską pobierana jest wg aktualnego cennika Poczty Polskiej (cennik).

Przy formie zapłaty ‘Płatność przy odbiorze’ doliczana jest kwota 4.50 zł.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską.

Zwroty
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki

Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem oraz informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Końskie Zdrowie - Maciej Lubina, ul. Jaracza 13, 44-109 Gliwice. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inny towar.

Ceny towarów i płatność
Ceny towarów widnieją przy każdym produkcie, są podane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Sklep Końskie Zdrowie zastrzega sobie możliwość zmian cen oraz dodawania lub usuwania produktów znajdujących się w ofercie sklepu, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Oferujemy dogodne formy płatności:
  • kartą kredytową lub przelewem - płatność za pośrednictwem systemu płatności online,
  • przelewem na konto sklepu,
  • w systemie ratalnym,
  • przy odbiorze.


Ochrona danych osobowych
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Końskie Zdrowie są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.


Kontakt ze sklepem
[%contact_box%]